Specjalizacja

adw. Rafał Andrzej Domański
specjalizuje się w:

 • kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych branży budowlanej  
 • prawie nieruchomości (prawo gruntowe, prawo lokalowe)   
 • uzgodnieniach formalno-prawnych inwestycji
 • prawie zamówień publicznych                   adw. Rafał Andrzej Domański oferuje doradztwo prawne w następujących obszarach:
 • proces inwestycyjno-budowlany, w tym:
- prawo budowlane
- kontrakty budowlane
inwestycje deweloperskie
- prawo autorskie i prawa pokrewne
FIDIC 
- technologia BIM (Building Information Modeling)  
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo zamówień publicznych
 • ochrona środowiska adw. Rafał Andrzej Domański oferuje także zastępstwo procesowe przed:
 • Sądami powszechnymi (w tym e-Sąd) i Sądem Najwyższym
 • Sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Sądami arbitrażowymi